Tollarbos Whisky von Ducke

”Whisky”

Ägare: Christer Levihn

Hane
Född: 080128
Reg.nr: S21093/2008
HD: A
ED: ua
Ögon: —
Genotyp A1 (då bägge föräldrarna är genotyp A)

MERITER:
Jakt:
Funktionsbeskriven
Bruks:
Känd mentalstatus

Stamtavla