LP 1 LD1 SPH 1 SPH 2 SPH3 Tollarbos O´Pontiac unik som Aston

Pontiac

Ägare: Kicki Thunström

Genomförd BPH med skott
HD: A Ed: ua

Utställning:
Excellent juniorklass

Bruks:
uppflyttad appellklass 272.5 samt vinst
Uppflyttad lägre klass 518.7 p samt vinst
Uppflyttad högre klass 538 p samt vinst

Certpoäng elitklass spår

Lydnad:
3 första pris klass 1

3 första pris startklass